I juni förra året anlände HMS Spiggen till Kalix. Minubåten är den enda i sitt slag i Sverige och skänktes till kommunen av försvarsmakten. Officeren och försvarsdebattören David Bergman har sina rötter i Påläng utanför Kalix och passade under besöket på hemorten på att besöka ubåten.

– I grunden tycker jag att det är fel att den skänktes bort av försvarsmakten från första början. Diskussionen om att skänka bort materiel började 2011-2012, då fokus låg på Afghanistan och internationella insatser, inte ubåtsjakt, säger David Bergman.

Höstens ubåtskränkningar visar på hur viktigt det är att marinen har en miniubåt att öva med anser David Bergman.

Artikelbild

| Kritik. Mini ubåten Spiggen ligger ett år efter att den mottagits av försvaret fortfarande på förvar hos kommunen.

– Skänker man bort försvarsmateriel så är det för att det inte används, men Spiggen är varken antik eller överflödig. Den sjösattes i början på 90-talet och hade varit bra för försvaret att ha kvar för att öva på. Det var ett dåligt beslut och den bör återbördas snarast, säger han.

Närubåten står utomhus utan att underhållas eller bevakas kan det leda till att den vandaliseras eller förstörs av väder och vind menar Kalixofficeren.

– Den tar absolut skada av det, den här typen av utrustning ska stå torrluftad där elektroniken inte far illa, säger David Bergman.

Läs mer: Flytt av Spiggen är på gång