I en förhandsannons som Haparandabostäder har gjort har man uppskattat värdet av byggnationen till 16,5 miljoner kronor. Men det är i underkant, menar Habos ordförande Karl-Axel Kyösti.

– Vi har inte fått något pris ännu, men det där är lågt räknat.

Projektet innefattar att man bygger ut befintlig byggnad och utökar den med ytterligare 20 lägenheter. Det är fortfarande i planeringsstadiet och har ännu inte gått igenom den politiska gången. Men Haparandabostäders styrelse har redan ställt sig positiv till att genomföra bygget.

– Men det behövs kommunal borgen, så kommunen måste ju säga ja till det också, säger Kyösti.

Kommunala stiftelsen äger fastigheten och i kommunens översikt av fastighetsbeståndet kom man fram till att det här är ett bra sätt att använda sina lokaler. Kommunen ser även över behovet av olika äldreboenden. Då är det sedan upp till politikerna att avgöra om 30 nya trygghetsbostäder är vad som behövs.