Sydafrika Den sista vattendroppen kommer att falla från en kran i Kapstaden den 9 juli i år och inte den 4 juni – en färsk prognos från myndigheterna i Sydafrikas näst störst stad skjuter fram det annalkande vattenstoppet med en dryg månad.

De lokala myndigheterna i Kapstaden har börjat åtala dem som använder mer än dagskvoten på 50 liter för att undvika att kranarna stängs av. Staden har också publicerat en lista för att skämma ut dem som gör av med mest kranvatten.

Sydafrika utfärdade nyligen ett nationellt katastrofläge med anledning av den torka som drabbat delar av landet. Om det värsta inträffar kommer invånarna i Kapstaden att tvingas köa vid 200 tappställen för en daglig ranson på 25 liter vatten.