Sakernas tillstånd är som följer: En investering på 600 miljoner har gjorts för att återuppta gruvbrytning i Kaunisvaara och efter många turer ska den första salvan under ny flagg skjutas onsdag den 18 juli. Under sista veckan i juni inkom Naturvårdsverket med en anmälan om att återkalla åtminstone delar av det gällande miljötillståndet som Kaunis Iron tagit över efter Northlands konkurs. Per-Erik Lindvall är vd för Kaunis Iron.

Kan ni starta gruvan trots denna osäkerhet?

– Ja absolut, och jag hoppas att när man väl har ett tillstånd då är det länsstyrelsen som ser till att man efterlever tillståndet eller inte, säger Per-Erik Lindvall.

Artikelbild

| Mot brytning. Per-Erik Lindvall, styrelseledamot i Kaunis Iron, såg kontraktet med Wist Last och Buss, SLP i Övertorneå AB och Persson invest som ett stort steg mot gruvbrytning.

Orden är en passning till Naturvårdsverkets agerande, där Lindvall anser att myndigheten inkommit i "fem i tolv" med anmälan till mark- och miljödomstolen.

– Det är en process som man inte vet...om de ens kommer att tycka att det är värt att pröva? Som vi ser det har vi ett giltigt tillstånd. Vad som är lite mer besvärande är att vi har två myndigheter som tycker olika.

Vad händer om tillståndet dras tillbaka?

– Det är ju en risk som finns. Med min erfarenhet tror jag inte att det kommer att hända. Men blir det så, då avbryts gruvverksamheten.

Artikelbild

I grunden menar Per-Erik Lindvall att både länsstyrelsen och Naturvårdsverket samt Kaunis Iron själva identifierat samma miljöutmaningar.

– Men myndigheterna tycker olika om hur man ska hantera det, vi har i dialog med länsstyrelsen kommit fram till att det går att göra ett förbättringsarbete löpande.

Gruvbolaget har, enligt uppgift från Åsa Allan, arbete pågår bland annat med den processvattendamm som enligt föreläggande från Länsstyrelsen (till Northland) var felbyggd.

Per-Erik Lindvall ställer sig frågande till varför Naturvårdsverkets agerande kommer först nu.

– Viktigast för oss är att vi har en samsyn med länsstyrelsen om hur dessa miljöfrågor ska hanteras. Att nu Naturvårdsverket fem i tolv vill vara med i matchen är märkligt. Hade de haft invändningar mot tillståndet har de haft åtta år på sig att göra detta. De klagar på sådant som gjordes för tre till fem år sedan av Northland, inte av oss.

Hade ni inte kunnat vänta på ett nytt miljötillstånd?

– Vi har ju ett giltigt tillstånd. Vi har påbörjat processen för att få ett nytt, men det kan ta upp till åtta år och vi har en skyldighet mot våra investerare, säger Per-Erik Lindvall.

– Vem vill investera i något som kanske händer om åtta år? Vi hade inte kunnat vänta på ett nytt tillstånd.