Sparbanken Nord-priset

Vinnare: UF-­laget, Heatproof

Motivering: En innovativ produkt som är klar för marknaden, löser många hårresande problem och kommer att locka smarta investerare till Kiruna.

Artikelbild

| Mediehuschefen Ludvig Nilsson delade ut Norrbottens Media-priset till Roger Bergström, Arctic Light Film Festival.

Tekniska Verken

Årets vägvisare/Energi och miljö

Vinnare: Triangelskolan 6K

Motivering: Genom små och kloka beslut i vardagen kan vi förändra världen och rädda vårt klimat. Med en hög ambition och massor av vilja har dessa ungdomar i ett lokalt engagemang positivt bidragit till den globala klimatutmaningen. De har visat att valet ligger i dina och mina händer – det går att göra skillnad.

Artikelbild

| Flera priser. Nutti Sámi Siida AB vann flera priser under årets Kirunagala.

Tyréns–priset, Litet avtryck – stort intryck

Vinnare: Nutti Sámi Siida AB

Artikelbild

Motivering: Med ett genuint omhändertagande och stor förståelse för vår närmiljö, har detta samiska företag under mer än ett decennium levererat stora upplevelser för såväl den lokale som för den globale resenären.

Norrbottens Media–priset

Vinnare: Arctic Light Film Festival

Motivering: Årets förebild har med ett långsiktigt brinnande engagemang för sin idé visat motståndskraft i flertalet lågkponjunkturer genom åren. Med små medel underhåller de tusentals Kirunabor under en veckas tid varje år. När strålkastaren tänds mot skyn från Folkets hus vet alla i Kiruna att det är dags.

Kiruna Lappland–priset

Vinnare: Nutti Sámi Siida

I den nya komplexa reseindustrin gäller det för turistentreprenören att ligga i framkant med modern marknadsföring och hållbara visioner, att ha kunskapen om vår natur och kultur, att förmedla genuin service och värdskap till kunderna. Och att bygga nätverk och etablera samarbeten i resebranschen. det är en stor ära att få uppmärksamma en framgångsrik entreprenör som gör allt detta, och som via sina satsningar lyfter fram den samiska kulturen på besöksnäringens internationella karta.

LKAB:s Arbetsmiljöpris

Vinnare: KISAB, Kiruna Industrisanering AB.

Motivering: Detta företag har under lång tid uthålligt fortsatt arbeta med ett stort fokus på säkerhet i arbetsmiljö. De är ett föredöme i att upprätta kvalitativa riskanalyser och leva upp till dem i det dagliga arbetet.

Swedish Space Corporation, SSC.

Vinnare: IRF, Institutet för rymdfysik

Motivering: Här började Kirunas resa i rymden. I snart 60 år har denna pristagare utvecklat världsledande forskning kring norrsken och andra himmelska fenomen. Nu bygger man instrument till Jupiter och andra planeter i högsta internationella konkurrens.

NCC

Vinnare: Göran Cars och Eva Ekelund, Kiruna kommun.

Motivering: De viktigaste byggstenarna i Kirunas stadsutveckling är de människor och eldsjälar som uthålligt och engagerat arbetar för ett nyskapande och hållbart samhälle i världsklass. Alltid med kirunabornas bästa för ögonen.

Yngve Bergqvists entreprenörspris.

Vinnare: Nutti Sámi Siida.

Motivering: Med den samiska kulturen och levnadssättet som en röd tråd, har detta företag tagit emot besökare från världens alla hörn. Respekten och kärleken till djuren och naturen, ger kunden en väl förädlad och fantastisk upplevelse.

Coop

Norrbotten–priset

Vinnare: Kiruna Praliner

Motivering: Med höga kvalitetskrav och internationell kunskap, stor noggrannhet och en utmärkt smak för livets goda, har detta företag byggt sitt och Kirunas varumärke från Altajärvis strand.

PEAB-priset

Vinnare: Friluftsskolan Vargen

Motivering: Som ett komplement till den kommunala skolan, visar vår pristagare ett engagemang som främjar ett hållbart samhälle och en sund livsstil. Med lokala resurser arbetar man med ett globalt synsätt och samarbete över gränser. Med sin flexibla undervisning, tillvaratar man Kirunas geografiska läge på ett enastående sätt och bidrar även till ett ökat intresse för vintersport i vinterstaden Kiruna.

Progressum-priset

Vinnare: Curt Persson

Motivering: Med ett brinnande hjärta för den lilla människan i den stora historien, lyckas han förklara viktiga skeenden och händelser som skapar närvaro och stolthet för vår kultur och vårt ursprung.

Årets företagare

Nominerade: Hörvalls trafik, Kiruna Lack och Bilskadecenter, SPis mat och Dryck

Vinnare: SPis mat och Dryck

Motivering: Med ett brinnande intresse, innovativa idéer och starka drivkrafter, har detta företag vuxit sig starkt och framgångsrikt.

Helt orädda och utan att tveka slänger man sig in i nya utmaningar, samtidigt som de erbjuder Kirunaborna nya kulinariska upplevelser.