På tisdagen informerar vd Jan Moström om hur det står till med LKAB, och varför han nu lägger fram ett tufft sparpaket.

Tidigare har bolaget iscensatt ett besparingsprogram på 700 miljoner kronor, som slutade på över 800 miljoner.

Det ska ha kostat 400 jobb, enligt vad som åtminstone sades inledningsvis.

Nu läggs att ännu mer kraftfullt besparingsprogram.

– Vi har inte fått någon förhandlingsinformation, men det är planerat ett möte där kommunstyrelsen i morgon ska få information av LKAB. När vi bestämde det var inte det här känt. Det är klart att det är oroande, säger Kristina Zakrisson.

Hon tycker samtidigt att LKAB på betryggande sätt tagit sig an uppgiften att säkra företaget.

De som kan befaras mista jobben kan ha en öppning i de byggen och anläggningsarbeten som följer av arbetet med nya Kiruna. Där har man beklagat sig över personalbrist.

– Ska man se något positivt i det som nu sker så är det väl att personer kanske får jobb i åkerier och med maskinarbeten och att det går att erbjuda jobb via omskolning, säger Zakrisson.

LKAB:s situation är inte obekant för den som bor i Kiruna, gör hon klart.

Samhällsomvandlingen fortgår, där litar hon på vad bolaget sagt.

– Däremot kan man märka att de tycker att projekt som E10 och ny järnväg är tungt för dem. Där bör regeringen kunna agera, infrastruktur är ju en statligt angelägenhet, säger Kristina Zakrisson.

Ska staten betala eller förskottera?

– Hur de gör är egalt för oss.