NMD ska medverka till att opera och dans blir tillgänglig för alla i de fyra Norrlandslänen. Dessutom ska nätverket verka för att utveckla samarbetet mellan ensemblerna och därmed uppnå synergieffekter.

– Det känns jätteroligt. Jag brinner för att göra scenkonsten tillgänglig, säger han.

I NMD ingår ensemblerna Estrad norr, Östersund, Norrdans, Härnösand, Norrlandsoperan, Umeå, samt Piteå kyrko- och kammaropera.

I sitt nya uppdrag jobbar han bland annat med att koordinera all verksamhet som ska turnera, han sköter handhavandet av fördelningen av det statliga verksamhetsbidraget på 11 miljoner som är förutsättningen för att kunna turnera i andra län och så är han föredragande i styrelsen.

Kjell Englund var själv med och startade nätverket 1997. Innan han blev konstnärlig ledare på Norrlandsoperan 2009 har han också varit chef för Piteå kammar- och kyrkoopera.

– Så jag känner ju verksamheten rätt så väl. Det känns som att cirkeln sluts nu, säger han.