Fjolårets björnjakt ställdes in på grund av att för många björnar hade fällts under skyddsjakten. I år bedöms situationen annorlunda då betydligt färre björnar har fällts i skyddsjakten.

16 björnar får fällas i höst. Kvoten bygger på att 14 björnar fälldes under skyddsjakten. När bägge jaktformerna slås ihop i slutet av året blir det ett uttag om 30 björnar vilket bedöms vara rimligt för att hålla Norrbottens björnstam på en stabil nivå.

− Under 2019 kommer Naturvårdsverket att besluta om en ny miniminivå för björnstammen i landet. Därefter kommer ett nytt förvaltningsmål att fastställas för björnstammen i Norrbotten och till dess försöker vi balansera stammen på nuvarande nivå, säger landshövding Björn O. Nilsson i ett pressmeddelande.

Fördelningen av de 16 björnarna har en tyngdpunkt på inlandet. Endast tre av björnarna får fällas i Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Övriga 13 får skjutas i inlandskommunerna där björnproblematiken för renskötseln är störst.

Uppskattningen av björnstammens storlek bygger bland annat på de senaste årens björnspillsinventeringar, och på älgjägarnas ögonobservationer i skogen.

Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 30 september 2018 ovanför odlingsgränsen och till och med den 15 oktober nedanför odlingsgränsen. Fylls någon av delkvoterna tidigare avlyses jakten i det aktuella delområdet.