Patienter som är i behov av intensivvård kommer att vårdas i Gällivare.

– Vår personal behöver få sin välförtjänta sommarsemester. Trots att vi stänger platser kommer vi att ha ett säkert akut omhändertagande i Kiruna eftersom vi har läkare och sjuksköterskor med hög kompetens för att stabilisera patienterna inför en säker transport, säger Brita Winsa, chef för Division närsjukvård.

Anledningen till den tillfälliga sommarstängningen är personalbrist, enligt Region Norrbotten. Trots olika rekryteringsinsatser, försök att hyra in sjuksköterskor och erbjudande om sommarförmåner till egna medarbetare har Region Norrbotten inte lyckats säkra bemanning i tillräcklig omfattning för att ha platserna öppna.

Region Norrbotten prioriterar IVA-platserna i Gällivare, anledningen är att detta är navet för intensivvården i malmfälten.

– Förutom internmedicin har vi också förlossning, kirurgi, ortopedi och barnsjukvård där, säger Per Berglund, chef Division länssjukvård.

Om situationen kräver det så kan Region Norrbotten beordra medarbetare att arbeta övertid. Detta är dock något som helst vill undvikas.

– Att beordra medarbetare i Kiruna att arbeta övertid skulle inte heller lösa den situation vi står inför. Vi befinner oss i ett skarpt läge där vi måste göra en svår prioritering, vi väljer mellan välförtjänt vila för våra medarbetare eller att kunna hålla alla IVA-platser öppna, säger Jonas Thörnqvist, biträdande regiondirektör.