Det visar Kurirens förfrågan till nuvarande kommunalråd.
Nomineringsarbetet inför valen 2010 till kommunfullmäktige, landstinget och riksdagen har påbörjats eller inleds inom kort.
De kommunalråd från östra Norrbotten som tycker att de gjort sitt när nuvarande mandatperiod löper ut är Leif Nilsson i Överkalix, Bengt Niska i Pajala och Sven-Erik Bucht i Haparanda.
Enstaka kommunalråd ger klara besked om att de kandiderar 2010 medan andra uttrycker att de vill fundera vidare. Bland de senare går det i flera fall utläsa en försiktighet, att inte ge sken av att ta saker för givet.
Olle dubblar
Det skiljer nästan 40 år mellan yngst och äldst av nuvarande kommunalråd i länet. Linda Ylivainio är född 1975. Olle Lindström, född 1936, är mer än dubbelt  så gammal. Han fortsätter gärna och i händelse av valframgång är han 78 år mot slutet av nästa mandatperiod.
– I Sverige finns en åldersfixering. Det där är ju individuellt, jag känner mig frisk och kry, säger han.
Avhopp som kommunalråd, och maktförskjutningar, förekommer även under mandatperioderna. Kommunalråden Britta Flinkfeldt i Arjeplog och Linda Ylivainio i Övertorneå gjorde andra saker när den här mandatperioden började.
I Kiruna planeras Kirunapartiet gå in i  Socialdemokraterna. Nu finns två kommunalråd, Kenneth Stålnacke (S) och Lars Törnman (kp). Vinner socialdemokraterna valet ska det finnas ett kommunalråd.
Medan Kenneth Stålnacke, på fråga denna vecka, förklarar att han ställer upp som kandidat passar Lars Törnman.
Det finns kommunalråd som visar intresse för annat uppdrag. Haparandas kommunalråd Sven-Erik Bucht har fått frågan om att bli riksdagsledamot.
– Jag har inte sagt nej, kommenterar han.