Framtid Gällivare består av fem partier: Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Malmfältens väl och Sjukvårdspartiet. Enligt det preliminära valresultatet är Socialdemokraterna det fortsatt största partiet med 34,5 procent av rösterna och 15 mandat. Sverigedemokraterna ökar till fem mandat. Moderaterna behåller sina sju mandat, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har fem mandat vardera, Malmfältens väl och Sjukvårdspartiet två mandat vardera.

Lars Alriksson säger att Moderaterna är positiva till ett fortsatt samarbete. Om valresultatet står sig innebär det 21 mandat för Framtid Gällivare i kommunfullmäktige.

– Från Moderaternas synpunkt finns det ett gott utgångsläge för de partier som ingår. När man tänker på hur stora ingrepp i människor liv som samhällsomvandlingen gör så tycker jag att det är ett styrkebesked.

Artikelbild

| Lars Alriksson (M) ser positivt på ett fortsatt samarbete i Framtid Gällivare.

Henrik Ölvebo (MP) säger att partiet analyserat valresultatet och för diskussioner om framtiden.

– Vi vill varken säga bu eller bä just nu. Men vi känner en vilja från våra väljare att fortsätta i den här konstellationen, säger han.

Samhällsomvandlingen har dragit igång ordentligt och även om den fortfarande kommer vara mycket viktig finns det plats för andra frågor.

– Vi har ett valprogram med en massa punkter som vi vill få igenom. det viktiga är vad vi har för möjligheter att få igenom vårat program, säger han.

Att fortsätta i nuvarande form, med det ideologiska spannet från vänster till höger, innebär inga svårigheter, menar Henrik Ölvebo:

– Jag tycker att det är hanterbart, det finns många sakfrågor man kan enas om. Vi vill sitta i en majoritet där vi kan påverka utvecklingen, säger han.

Vänsterpartiets Jeanette Wäppling säger också att diskussioner förs inom partiet och att hon inte har ett svar ännu.

– Jag kan inte säga något annat än att vi som parti måste sitta ner och diskutera hur vi går vidare. Vi analyserar valresultatet men det är våra medlemmar som slutligen avgör, säger han.

– Målet är ett beslut så snart som möjligt.

Fredric Olofsson, Malmfältens väl, säger att partiet inte diskuterat framtiden än men att samarbetet fungerat väl inom partierna.

– För det första inväntar vi att all räkning är klar på onsdag. Vi har inte diskuterat inom partiet ännu utan inväntar onsdagen först och främst. Men vi är inte stängda för samarbete, säger han.

Margaret Henricsson, Sjukvårdspartiet, avvaktar också det slutliga resultatet innan hon vill ge besked.

– Inom partiet har det varit en positiv erfarenhet och fungerat bra, men jag vill samråda med partivännerna och utvärdera valresultatet först, säger hon.