– Länskonstmuseet är högt prioriterat, säger Stefan Sydberg, (M), andre vice kommunalråd i Kiruna.

Nu finns bättre siffror på vad länskonstmuseet, som ska ligga i det nya stadshuset, kommer att kosta Kiruna kommun: 72 miljoner kronor. Det är en högre summa än vad som nämnts tidigare. År 2015 uppskattades kommunens investering bli omkring 60 miljoner kronor.

– Det man sa tidigare var utifrån väldigt vaga uppgifter om vad det kunde kosta, förklarar Stefan Sydberg.

Kontraktet mellan LKAB och Peab är värt 470 miljoner kronor, men totalt sett betalar gruvjätten ännu mer för stadshusprojektet. Enligt avtalet mellan LKAB och kommunen är det kommunen som ska betala för eventuella tillkommande funktioner. Så blir det också. Hela kommunens investering, på 90 miljoner kronor, innebär bland annat att man får ett bättre ventilationssystem och högre säkerhet i det nya stadshuset.

Kommunen vill till exempel ha ett så kallat skalskydd som innebär att man kan stänga av avdelningar. I slutet av förra året stängdes också kommunstyrelsens möten för allmänheten efter att åhörare stört ordningen.

– Det är funktioner vi inte har i dagens stadshus. Även om vi har ett öppet stadshus idag, och ska ha det i fortsättningen också, finns ett arbetsgivaransvar som till exempel innebär att personalen måste kunna stänga om sig, säger Stefan Sydberg, och påpekar att besökare idag i princip kan gå in på vilket kontor som helst.

Är det rimligt att kommunen går in med 90 miljoner kronor i det nya stadshuset?

– Ja, eftersom vi får sådant som vi inte har idag. Skulle vi bygga ett eget länskonstmuseum hade det blivit betydligt dyrare. Det här är en billig lösning för att få ett länskonstmuseum, fortsätter Stefan Sydberg.

Innebär den här investeringen på 90 miljoner kronor att ni får dra ner på något annat?

– Det var en bra fråga. Jag bedömer att vi inte behöver det. Vi investerar ju väldigt mycket nu och vi kommer att behöva göra prioriteringar. Men vi vet också att länskonstmuseet har varit väldigt efterfrågat i Kiruna under en lång tid och det är någonting som också prioriteras högt, säger Stefan Sydberg.

Investeringen i länskonstmuseet omfattar inte inredningen. Vad gäller driftskostnaden för museet ska Region Norrbotten betala 60 procent, Kiruna kommun resten.

Sista ordet om investeringen i stadshuset har kommunfullmäktige.