– Vi måste visa acceptans för deras önskemål, säger Stefan Sydberg (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Redan i de tidiga skisserna över Kirunas nya stadskärna stod det klart att biltrafik inte skulle vara tillåten på torget, handelsgatan eller vid stadsparken. Men nu gör kommunen ett tydligt avsteg från den linjen. Man låter nämligen Systembolaget, som i nästa vecka väntas teckna avtal med kommunen om en etablering i nya centrum, bygga en parkering med plats för cirka 60 bilar utanför den nya butiken. Den blir sannolikt dubbelt så stor som den befintliga och kommer att ligga mitt på handelsgatan, i kvarter sex.

Till handelsgatan och parkeringen kommer man kunna köra via en tvärgata från Malmvägen. Stefan Sydberg berättar att både handelsgatan och tvärgatan behöver breddas, vilket kräver en mindre ändrig i detaljplanen för stadskärnan. Biltrafik längs med handelsgatan kommer inte vara tillåten.

Det var i juni förra året det stod klart att Coop valt att etablera en butik i nya centrum. Efter det har det varit rätt tyst från kommunen om andra etableringar. Att Systembolaget nu väljer att satsa är viktigt.

Systembolaget kan beskrivas som en så kallad ankarbutik - det vill säga en butik lockar många besökare och därmed är viktig för hela centrumhandeln. Stefan Sydberg bekräftar att Systembolaget krävde en parkering i direkt anslutning till butiken och att kommunen helt enkelt fick ge efter.

– Vi förstår värdet av Systembolaget. Önskemålet om parkeringen omkullkastar helt våra planer på en tät och gångvänlig centrumkärna, säger han.

Stadsparken kommer dock fortsatt vara hållas fri från biltrafik.

Tidningen har redan berättat om kommunens planer om att bygga parkeringshus i nya centrum. Här har inget ändrats enligt Stefan Sydberg. Goda parkeringsmöjligheter i nya centrum är högt prioriterat.

– Vi ser att många som idag besöker Systembolaget är bilburna och att de parkerar dåligt. Därför blir parkeringsfickorna extra stora och rymliga på Systembolagets parkering, fortsätter Stefan Sydberg.

Eftersom många Kirunabor köper så stora mängder alkohol lär de stora parkeringsfickorna, som innebär att man slipper trängas när man lastar in sina rusdrycker i bilen, uppskattas.

Vad tror du Kirunaborna tycker om att ni ändrar er om biltrafik vid handelsgatan?

– Trots Kirunabornas önskemål om en sammanbunden handelsgata tror jag att de har full förståelse för att behovet av parkeringar vid Systembolaget är högre prioriterat, säger Stefan Sydberg.