I somras drabbades Gällivare kommun av ett stort it-haveri. Samtliga av kommunens datasystem låg nere och stora delar av verksamheten fick skötas analogt. Både hemsida och telefoni var helt ur funktion. Det tog tre veckor innan det sista systemet var igång igen.

Kommunchef Mats Pettersson vill inte kommentera vad som låg bakom haveriet eller vilka konsekvenser det har fått.

– Vi har gjort en intern och extern utredning. I och med att det handlar om säkerhet är det ingenting vi kommenterar. Rapporten innehåller sekretessbelagda uppgifter på grund av säkerhetsskäl.

Förklaringen till att locket läggs på är att IT-säkerheten är en hög riskfaktor i dagens samhälle.

– Jag brukar vara väldigt öppen och transparent om våran verksamhet. Men när det gäller den här typen av säkerhetsaspekter, och att det kan finnas ett intresse för fel personer att missbruka informationen, så vill jag inte kommentera det, säger Mats Pettersson.

Åtgärder har satts in för att minska konsekvenserna av det inträffade och för att minimera risken att det händer igen.

– Vi kommer vidta åtgärder för att öka säkerheten. Men vi kan inte garantera att saker inte händer igen, säger Mats Pettersson.

Enligt Lars Alriksson (M) redovisades utredningen i Kommunstyrelsens arbetsutskott i december.

– Utredningen går igenom hela vårt it-system och utifrån den ska vi genomföra ett program för att säkerställa att vi har ett system som är med i tiden och levererar. Ett it-system och dess begräsningar är känsligt därför går man inte ut med utredningen.

Vidare berättar han att det sedan tidigare finns en it-policy och en säkerhetspolicy som ska beröra sådana här system. Han tycker absolut att it-säkerhet är en fråga för politiker.

– Det är en jätteviktig fråga, vi har känsliga uppgifter och många system som behövs.