Miljö Det finns statliga bidrag också för att städa havsstränder. Nu kan kommuner som tänkt sig att snygga till sina kuststräckor söka pengar hos Naturvårdsverket och få hjälp med upp till 90 procent av kostnaderna.

Totalt är 17 miljoner statliga kronor avsatta till bidraget i år. Kommuner kan, enskilt eller tillsammans, ansöka om stödet fram till den 10 april.

Främst ska områden där stora mängder skräp flyter iland prioriteras. Om flera projekt anses leda till likartade resultat vad gäller mängden insamlat skräp ska det som bidrar mest till sysselsättningen sättas först.

I vissa delar av Sverige ger skräp längs kusterna stora problem i form av höga städkostnader och negativ påverkan på exempelvis djur- och friluftsliv samt turism, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.