Åtskilliga förslag om samverkan mellan kommunerna i östra Norrbotten har under åren stötts och blötts. Anledningen är att det ses som ett sätt att säkra personaltillgången, öka spetskompetensen och dela på organisationskostnaderna. Det nu aktuella förslaget gäller en sammanslagning av Överkalix och Pajalas nämnder och förvaltningar inom plan-, bygg- och miljö. Vilket nyligen bifölls av Pajala kommunfullmäktige. Enligt förslaget skulle Pajala redan efter nästa val hålla i förvaltningen, medan personalen huvudsakligen skulle jobba kvar på sina hemorter.

Ordförandeskapet i nämnden skulle växlas mellan de bägge kommunerna.

Men nu kan det hela alltså rinna ut i sanden. Detta sedan förslaget röstats ned av S och M i Överkalix vid måndagens kommunstyrelsemöte.

Artikelbild

| FÄLLDE. Leif Nilsson och de övriga i S vill liksom M hellre ha ett informellt samarbete.

– Vi vill hellre se ett informellt samarbete, sa Leif Nilsson (S) – som menade att det skulle kunna underlätta för att även få med Övertorneå kommun.

Vidare sa han att ingen överenskommelse går att fatta innan ett färdigt avtal presenterats – något som hänger ihop med en oro för vad som skulle hända med personalen från Överkalix ifall neddragningar måste göras och ”sist in, först ut” gäller.

Matz Flink (M) var också kritisk. Han anser inte att utredningen som har gjorts av Pajalas plan- och miljöchef är oberoende.

– Vi säljer ut oss till Pajala.

Detta tillbakavisades av Mikael Larsson. Han sa att en arbetsgrupp från både Överkalix och Pajala har utformat förslaget – och att det istället för bara prat är ”dags att sätta båten i sjön”: – Vi lånar redan nu regelbundet in en man från Pajala för att klara kompetensförsörjningen. Vi måste börja samarbeta. Alternativet är att staten ritar ut kartan.

Efter att ha fått backa var han och kommunalrådskollegan Sarah Karlsson (C) besvikna:

– S och M har majoritet tillsammans med vilden när frågan ska avgöras i fullmäktige. Men ett litet hopp finns ju ändå, sa Sarah Karlsson.

Från Pajala beklagar kommunalrådet Anna Kumpula Kostet (V) läget.

– Vi har haft en väldigt bra dialog och process, och det hade varit en win win-situation för bägge kommunerna. Jag tycker att det är väldigt trist om man gör politik av en sådan här fråga.

Hon upplever inte att Pajala skulle få några fördelar jämfört med Överkalix.

– Andra kommuner med liknande samarbeten har tittat på förslaget och tyckt att det är bra.

Vad händer vid ett slutgiltigt nej?

– Självklart stänger vi inte dörren. Vill Överkalix fortsätta köpa tjänster av oss får de göra det. Men då är vi tillbaka på ruta ett, säger Anna Kumpula Kostet.