Kommunikationskontoret har elva kommunikatörer med uppdrag att "övergripande ansvara för Luleå kommuns kommunikation och marknadsföring för (..) varumärket Luleå kommun och platsvarumärket Luleå", enligt kommunens hemsida.

I arbetet ingår tidningen Vårt Luleå men även en stor mängd pressmeddelanden, filmer och grafik gällande bland annat politiska beslut, med kommentarer från de socialdemokratiska kommunalråden eller nämndsordföranden.

Sedan årsskiftet görs också intervjuer i rörlig form efter kommunstyrelsens arbetsutskott, oftast med Niklas Nordström och ibland även Lenita Ericson.

– Intervjuerna innehåller samma sak som nämns i pressmeddelandena, säger kommunikationschef Roger Jönsson.

Görs filmerna på kommunikationskontorets initiativ eller på S-styrets?

– En blandning, kan man säga.

Roger Jönsson hänvisar till att inte alla medborgare längre läser NSD och Norrbottens-Kuriren och att kommunalråden måste nå ut via andra kanaler också.

– Allt färre tar del av traditionella nyheter. I stället gäller mer rörligt material i sociala medier. Vi måste anpassa oss för att se till att folk kan ta del av vad som händer och sker.

Varför bekostade ni chatten med kommunalråden?

– Klart att vi måste annonsera även på Facebook att chatten skulle äga rum. Annars skulle inte medborgarna få möjlighet att ställa kommunalråden till svars.

Hur ser relationen ut mellan kommunikationsstab och S-styre?

– Sossarna vann valet, de leder kommunen och beslutar om vilka ärenden som kommer upp, vilka beslut som ska tas. Den bilden redovisar vi sedan i våra olika kanaler.

Hur ser du på risken för politisk styrning av informationen?

– Det skulle jag inte hålla med om. Det som vi gör med sittande regim balanseras också av er i kritiskt granskande medier, eftersom ni väljer era vinklar.

Samtidigt har han viss förståelse för farhågan bland oppositionspolitiker att gränsen mellan tjänstemän och politiker kan suddas ut, särskilt under ett valår.

– Absolut. Det händer att vi får säga nej till de styrande politikerna, för att behålla en trovärdig balansgång. Klart att vi väljer att lyfta fram positiva bilder av Luleå men vi måste också vara sakliga, även om vi inte är krtiska journalister. Och oppositionsledarna får varsin sida i Vårt Luleå inför valet, så har vi alltid gjort.

I sociala medier, då?

– Nej, vi lägger inte ut vad alla partier tycker i alla frågor. Men vill man från politiskt håll att vi ska distribuera även oppositionens pressmeddelanden och så vidare, ser jag inga hinder för det, säger Roger Jönsson.