Ricky Sandberg gör sin tredje dag på jobbet på sin nya arbetsplats, Bergströmska gården i Luleå, där han sitter tillsammans med Resurscentrum för konst.

Ännu har det inte utkristalliserat sig exakt hur hans arbetsuppgifter kommer att se ut.

– Jag ska följa kulturplanen och utveckla konsten i regionen. Men det är ganska fritt. Jag får lägga upp det som jag själv vill och styra mitt arbete, säger han.

Han vill vara med att skapa ett gynnsammare klimat för länets konstnärer med fler beställare.

– Det har ju skett en revolution i länets konstliv de senaste fyra åren med Konstmuseet i norr, Havremagasinet, Konsthall Tornedalen , Biennalen och så vidare, och det pratas mycket konst, säger han. Men fortfarande är det svårt för konstnärerna att försörja sig.

Ricky Sandberg har en gedigen bakgrund inom konsten, både som utövande konstnär och projektledare. Han gick konstlinjen på Sunderby folkhögskola på 1980-talet. Sedan fortsatte han med konstpedagogutbildningen. Efteråt var han med och startade en gemensam ateljé, konstnärsgruppen Kilen i Luleå.

Från 1991 och fram till 2013 arrangerade Kilen först vinterkonstbiennaler och sedan även sommarbiennaler i Luleå. Han skapade också en skulpturpark på Kronan tillsammans med sin fru Pilar de Burgos.

2008 var han med och startade Havremagasinet i Boden, vars första utställning öppnade 2010.

– Det skulle egentligen bara vara ett år men vi hade 13 000 besökare första sommaren så det slog ju väldigt väl ut.

I kulturplanen som Region Norrbotten antog var Havremagasinet ett prioriterat projekt och 2014 blev verksamheten, som drivs av en ekonomisk förening, permanent.

Ricky Sandberg arbetade som chef för Havremagasinet fram till ifjol då han kände att han ville göra något annat och tackade ja till att bli konstkonsulent.

– Jag tyckte att det här jobbet skulle passa mig bra. Jag har ju hållit på med olika projekt och tänker att jag kommer att fortsätta med det i min tjänst.

Något han arbetar med just nu är att tillsammans med tidigare kultursekreteraren i Region Norrbotten, Jan Henriksson, inventera vilka tankar och idéer det finns bland yrkesverksamma konstnärer i Barentsregionen.

– Jag vill få igång produktionsledet inom konsten. Konstnärer och institutioner har vi, men det behövs ett mellanled - broar mellan konsten, samhället, politiken och publiken - de tror jag är viktiga.

Han menar att kulturen, och inte minst konsten, är en demokratisk grundpelare.

– Konsten har en särskild förmåga att känna samhället på pulsen, se vart det är på väg, lyfta fram viktiga frågor och kan vara en opinionsbildare.

Medan han själv var yrkesverksam konstnär arbetade han med måleri och skulpturer. Men då han mer och mer gick in i producentrollen la han den egna konsten åt sidan för många år sedan och han är tillfreds med det.

– Jag skapar ju konst ändå idag, fast på ett annat sätt.