Den som åkt längs E10an har kunnat se hur sjön på vägens södra sida mellan brandstation och Lombia nästan stått tom. Något som beror på gruvdriftens sprickbilning, enligt Linda Bjurholt miljöchef på LKAB.

– Sedan den naturliga bäcken Luossajokki försvann har vi pumpat till systemet för att upprättahålla vattennivåerna. Men att nivåerna i Yli Lombolo skulle vara så låga som i år var inte förväntat.

Att sprickbildningen på sikt kommer dränera sjöarna är något som LKAB är förväntar sig, menar Bjurholt. En förlängning av vattenledningarna var planerad. Men årets rekordlåga nivåer i Yli Lombolo kom däremot som en överraskning.

Artikelbild

| Det är svårt att bedöma när sprickbildningen kommer börja påverka Ala Lombolo. Men i dagsläget föreligger ingen omedelbar risk, meddelar Linda Bjurholt miljöchef på LKAB.

– Nu verkar det vara så att vattnet som vi tidigare släppt vid ön har försvunnit i sprickbildning längs vägen. Så vi har fått dra fram vatten hela vägen till Yli Lombolo.

Även Ala Lombolo är delvis beroende av samma vattenledning för att bibehålla en normal vattennivå, och hålla sjöns gifter i schack, då en del av sjöns tillflöde sker via en bäck från Yli Lombolo. Men sprickbildningen kommer drabba Ala Lombolo är svårt att säga.

Finns det någon oro för att Ala Lombolo ska avvattnas innan saneringen av sjön är klar?

– Idag ser vi ingen omedelbar risk eftersom Ala Lombolo ligger så pass mycket längre bort. Det vi gör är att förlänga vattenledningen allt eftersom att det behövs så att vi kan förse Ala Lombolo också. Vi tittar hela tiden på hur marken och grundvattnet påverkas.