– Jag har lämnat ifrån mig personalansvaret för att koncentrera mig på det konstnärliga innehållet i verksamheten, säger han.

I hans ställe har bibliotekschefen Lena Lundberg Vesterlund klivit in som tillförordnad konsthallschef.

– Det handlar om en övergångsperiod fram till och med årsskiftet, säger hon.

Artikelbild

| Luleås bibliotekschef Lena Lundberg Vesterlund är numera även tillförordnad konsthallschef. På bild ses hon under utdelningen av Lilla Erik Lindegrenspriset och 2011:års pristagare Rebecka Mattson.

Enligt kulturchef Åke Broström handlar det om att Hans Sundvall inte längre ville vara chef.

– Mer vill jag inte uttala mig i detta personalärende, säger han.

Enligt Lena Lundberg Vesterlund, som är utbildad musikpedagog, fick hon kort betänketid.

– Det handlade om att lösa situationen snabbt och då fick jag frågan. Jag är ju van att leda en verksamhet jag inte är utbildad för utan det är mina ledaregenskaper man efterfrågat. Och jag var redo att utmana mig själv, säger hon.

Förändringen ska ses i ljuset av den stora omorganisation som ska ske i Luleå kommun där kultur- och fritidsnämnden ska slås ihop, liksom dess förvaltningar.

– Det handlar bland annat om sammanslagningen, men också att min tjänst hade för mycket innehåll. Nu kan jag koncentrera mig på den konstnärliga verksamheten och upphandling av offentlig konst. Denna lösning innebär att min arbetsmiljö förbättrats, även om ingenting är perfekt, säger Hans Sundvall, numera konstnärlig ledare på Konsthallen.

Lösningen är som sagts tillfällig fram till och med den stora omorganisationen ska vara klar till årsskiftet.

– Det kommer att bli stora förändringar, säger Åke Broström som sitter i styrgruppen för sammanslagningen tillsammans med kommundirektör Mikael Lekfalk och fritidschefen Helén Wiklund Wårell.

Kommer det att tillsättas en ny konsthallschef?

– Det är alldeles för tidigt att svara på, säger Åke Broström. Han hänvisar vidare frågor till Mikael Lekfalk som i sin tur bekräftar att syftet med omorganisationen är att frigöra resurser från administration till kärnverksamheten.

– Luleåborna och stadens besökare ska få mer kultur och fritid. Därför kommer samordning att ske mellan HR-frågor, ekonomi och kundcentra.

Därför, menar Mikael Lekfalk, är rekryteringen av en ny kultur- och fritidschef av yttersta betydelse bland annat för bemanning av den nya organisationens tjänster.

– Vi kommer att gå ut med en annons, troligen nästa vecka. Min förhoppning är att den chefstjänsten är tillsatt redan till hösten, senast till årsskiftet. Jag vill betona att inga sparbeting kopplade till omorganisationen. Däremot ett allmänt uppdrag att frigöra resurser och fokusera än mer på barn och unga. Det handlar snarare om en omfördelning av pengar, säger Mikael Lekfalk.