Invigningen ägde rum vid 17-tiden på måndagskvällen och enligt Ask så hade en liten publik sökt sig till grönområdet för att följa invigningen och se kontsverket installerat på sin rätta plats. Medverkande under invigningen gjorde även Bodens försvarsmuseums chef Ulf Renlund och Lotta Styvén som läste dikten "Händer".

Som en del i firandet av att Boden fyller 100 år som stad så köptes konstverket in som skapats av landskapsarkitekten Monica Gora. Konstverket har redan i Facebooks beskrivits som "foliehattar".

– Alla konstverk blir alltid kallad olika saker. Det kommer man aldrig ifrån. Här är det väl det konstnärliga uttrycket som fått beskrivningen klockor, säger Ulf Renlund, Försvarsmuseum.

Givetvis anknöt också Catarina Ask, ordförande i kultur-, fritids-, och ungdomsnämnden till konstverkets titel i sitt invigningstal. Enligt henne blir klockor också en påminnelse om att tid är det enda vi har.

– Det handlar om eftertanke, tålamod, förändring och framtid. Den unika skulpturgruppen väcker uppmärksamhet och lust till utforskning.

– Klockor blir ett landmärke i Boden och passar väl in i landskapet och syns på håll när man närmar sig. De välkomnar och man kan vistas intill konstverket, samt uppleva det taktilt. Det här konstverket gör oss uppmärksam på att vi ibland behöver stanna upp i vardagen och fundera vad vi gör med vår tid, sade Catarina Ask.

Sedan förklarade hon också konstverket invigt.