EU-ledarna ska på toppmötet 23 och 24 oktober ta ställning till klimatpolitiska mål för 2030. På fredagens EU-nämnd gick finansminister Magdalena Andersson (S) in på regeringens linje inför förhandlingarna. Sverige ska driva att klimatmålen blir "minst" vad EU-kommissionen föreslagit: Ett utsläppsminskningsmål på 40 procent, ett mål om andelen förnybar energi på 27 procent och ett krav på 30 procents energieffektivisering.

Blivit överkörda

Även Moderaterna reagerar.

Miljöminister Åsa Romson (MP) vill inte kommentera saken för TT.

MP och S har tidigare bland annat krävt ett utsläppsminskningsmål på 60 procent respektive 50 procent.

Osäkert med stöd

EU-nämndens ordförande, miljöpartisten Carl Schlyter, betonar att det handlar om "minst" av kommissionens mål.

Det är osäkert om regeringen skulle kunna få stöd för högre klimatmål. Den förra borgerliga regeringen vill ha ett utsläppsmål på 50 procent, men en femtedel av den minskningen skulle uppnås genom klimatinvesteringar i fattiga länder. Den sade ja till kommissionens förslag om förnybar energi. Sverigedemokraterna driver inga klimatmål.