Förra veckans regionstyrelse valde att inte gå vidare Liberalernas motion om att inrätta akademiska hälsocentraler i Norrbotten, med möjlighet till klinisk forskning för att göra primärvården mer attraktiv. Regionledningen anser att förslaget om en kompetensenhet tillsammans med annat utvecklingsarbete täcker in motionens intentioner.

– Jätte-, jättebra, säger Jens Sundström om den blivande kompetensenheten.

– Vi har ett jättejobbigt bemanningsläge och på mindre enheter är det svårt att validera kvaliteten på dem som kommer. Det här är ett bra förslag.

Nu trycker han på för att den nya enheten ska etableras i Kalix. Regionstyrelsen sade nej till det och i stället är det upp till verksamheten att bestämma.

– Kalix har legat i täten med samverkan, både mellan primärvård och sjukhus och mellan enheterna i östra Norrbotten. Det vore väldigt lämpligt att förstärka Kalix med en sådan enhet.

Jens Sundström tycker att den befintliga verksamheten är tillräckligt stor för att kompetensenheten ska fungera i Kalix. Även det geografiska läget talar för Kalix, tycker han.

– Det är inte självklart att det här måste ligga på Sunderby sjukhus eller i Luleå.