Kvinnan ska ha arbetat trots att hon tidigare bedömts sakna förmågan. För att ha rätt till sjukpenning krävs det att man har en arbetsförmåga som är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Nu har försäkringskassan bedömt utifrån de arbeten hon utfört klarar arbete av administrativ karaktär, och är endast berättigad tre fjärdedels sjukpenning.