Jan-Erik Bragfors, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen norra Norrbottens distrikt, är orolig över torkan.

– Det är väldigt jobbigt utan regn. Det beror ju på vilken marktyp det är, men de som sått frön är det helt kört för. Frön är känsligare än plantor, de torkar bort om de inte får någon fukt. Plantorna har bättre förutsättningar, men det blir ett dåligt resultat utan regn, säger han.

Ju tidigare på året plantorna sätts i jorden desto lättare har de att överleva, tack vare fukten i marken.

– Utan regn blir det ingenting, marken är snustorr nu, säger Jan-Erik Bragfors.

Skogsplantorna är beroende av att regnet kommer.

– Det finns inget att göra åt det. Vi kan bara stå och se på. Man får göra om allt nästa år igen och hoppas på mer regn då.

För att situationen ska räddas räcker det inte heller med några spridda regnskurar.

– Det skulle behöva regna konstant i en vecka. Det är krisläge för plantorna, säger Jan-Erik Bragfors.

Enligt Johan Wiklund, jourhavande på Norras fältstab, har torkan inte inneburit någon katastrof i Norrbotten, i alla fall inte än.

– Det är värst för kusten mellan Härnösand och Skellefteå. I Norrbotten har vi ingen enorm påverkan än, men om nederbörden fortsätter att utebli kommer det att bli illa. Torkan påverkar plantornas överlevnad, fuktiga marker är förstås bättre för plantorna.

Erik Engström, klimatolog på SMHI, menar att flera faktorer påverkar markens fuktighet.

– Markens ytskikt bestäms främst av nederbörd och avdunstning. Även temperatur, vind och sol spelar roll för hur mycket fukt det finns i marken. För att det ska bli bra krävs en balans.

Enligt SMHI:s analys av nederbörden ligger områdena kring Luleå, Piteå, Boden och Haparanda "nära normal" balans. Övriga Norrbottens vattenbalans ligger "under normalt" och "mycket under normalt". Obalansen blir värre västerut. Analysen berör de senaste tre månaderna.

– Nederbörd kan vi mäta och ta fram prognoser för. Hur avdunstningen kommer att bli kan inte mätas. Därför är det svårt att förutspå markens fuktighet, säger Erik Engström.

Årets plantering markbereddes förra året. Johan Wiklund tänker sätta alla planerade plantor och se hur det går.

– Torkan gör det dessutom jobbigt för plantsättarna. Det är jättevarmt för dem att jobba, de måste ta fler pauser och kanske kortare dagar, säger han. Jag hoppas att det börjar regna snart, inte ur semester-synvinkel, men för skogsplantornas skull.