Ishallen är en omdebatterad del i samhällsomvandlingen i Gällivare. Nu är den ett steg närmare att bli verklighet. Att bygglovet godkänts redovisade Miljö-, bygg- och räddningsnämndens ordförande Per Wahlström (M) under senaste nämndemöte den 5 oktober. Ett delegationsbeslut fattas enhälligt av nämndens ordförande.

Beslutet får kritik av Socialdemokraterna.

– Vi anser att det inte är acceptabelt att man tar sådana beslut på det här sättet, säger Ulf Normark (S) och fortsätter:

– I en sådan principiell fråga ska hela nämnden vara med i beslutet. Nu är det budgeterat till 160 miljoner och det är en person som har tagit beslutet.

Ulf Normark anser inte att ärendet var brådskande så beslutet hade kunnat tas i nämnden.

– Om det hade varit brådskande hade man kunnat kalla in till ett extra möte men det ansåg man inte behövdes, för att beslutet blivit detsamma. Men vad är det för demokrati i det, säger Ulf Normark.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens ordförande Per Wahlström (M) står fast vid sitt beslut.

– På delegation får jag ta vilka beslut som helst, det står i stadgarna. Så det är inget konstigt med det, säger han.

– Jag tycker samhällsmedborgarna har väntat för länge på den här isladan, därför vill jag att det ska komma igång så fort som möjligt, säger Per Wahlström.

– Ett nämndbeslut hade inte förändrat resultatet det hade bara förlängts ytterligare.

Hur länge hade det blivit fördröjt?

– Till nästa nämnd eller om det blivit en extra nämnd, så säkert två-tre veckor.