Det kritiserade rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke avpolletteras av den vikarierande rektorn för Karolinska institutet, Karin Dahlman-Wright. Det framgick på den frågestund som institutet höll med personalen på torsdagen.

På en rak fråga från publiken, vad som händer med rektorsrådet, sade hon:

Jag kommer inte att ha något rektorsråd. Det kanske är svar på din fråga.

Rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke var en del av den trojka som friade Paolo Macchiarini från misstankarna om forskningsfusk i augusti förra året.

Den skrivelse som låg till grund för beslutet att fria Macchiarini blev dock häftigt kritiserad, inte minst av professor Bengt Gerdin som var den som utredde misstankarna om forskningsfusk.

De övriga två, dåvarande rektorn Anders Hamsten och dekanus Hans-Gustaf Ljunggren, har redan avgått från sina respektive poster.