Eva Månsson, verksamhetschef för Konstnärernas riksorganisation, KRO, menar att den tydligt visar på de behov av reformer och satsningar som behövs för att stärka konstnärernas ekonomiska villkor. Men det finns också stötestenar, bland annat vad gäller det så kallade MU-avtalet, som reglerar konstnärernas ersättningar. Där är utredningens förslag om en förstärkning med fem miljoner kronor inte tillräckligt, menar man.

– Utredningens förslag är alldeles för lågt beräknat och att det är anmärkningsvärt att den inte föreslår tydligare statliga direktiv. Vi tycker att regeringen bör satsa 20 miljoner redan i vårbudgeten 2018 så att konstnärerna redan nu kan få skäliga ersättningar för sina insatser, säger Eva Månsson.