Samtidigt säger ledamoten Sture Allén att dagens möte, då åtta ledamöter bland annat skulle diskutera förtroendet för Sara Danius, ställs in.

"Det är min bestämda uppfattning att Monarken disponerar över de stadgar för Svenska Akademien som min företrädare Gustav III fastställde. Jag kommer, i ljuset av utvecklingen, att överväga behovet av kompletteringar av stadgarna, bland annat vad avser rätten till utträde", skriver kung Carl XVI Gustaf på hovets hemsida.

"De motsättningar som uppstått inom Svenska Akademien är djupt olyckliga och riskerar att allvarligt skada Akademiens viktiga verksamhet. Det är centralt att alla inblandade nu inser sitt ansvar för institutionen och medverkar till åtgärder för att lösa konflikterna. För ledamöter av Svenska Akademien måste ansvaret för institutionen alltid komma i första hand", skriver kungen också.

– Det har varit en diskussion de senaste dagarna som bland annat har handlat om möjligheten till utträde. Kungen är engagerad i Akademiens arbete och vill värna om institutionen eftersom det är en mycket viktig institution för Sverige, säger hovets informationschef Margareta Thorgren till TT.

På tisdagen träffade kungen ledamoten Anders Olsson som fick ge sin bild av de senaste dagarnas händelseutveckling. Dagen innan uttalade sig kungen om krisen inför ett samlat pressuppbåd utanför Grand Hotel i Stockholm.

– Det är ju en väldigt, väldigt, väldigt viktig institution, så jag håller mig informerad om utvecklingen. Och det är en väldigt tråkig utveckling som uppstått, men jag hoppas att vi kan lösa den på något sätt, sade han då.

Krisen inom Svenska Akademien tog en ny vändning i går då ledamoten och tidigare ständige sekreteraren Horace Engdahl riktade hård kritik mot den ständiga sekreteraren Sara Danius och de tre ledamöterna som lämnade sina stolar i förra veckan, Peter Englund, Klas Östergren och Kjell Espmark.

I ett debattinlägg i Expressen skrev han bland annat att de tre ledamöterna, som röstade för en uteslutning av en ledamot med nära kopplingar till den så kallade kulturprofilen, var "en klick dåliga förlorare".

I dag var tanken att de åtta ledamöter som röstade emot att utesluta ledamoten skulle hålla ett möte där de bland annat skulle diskutera förtroendet för Sara Danius. Det mötet har dock ställts in.

– Det stämmer, säger ledamoten Sture Allén.

TT: Varför?

– Det som skulle behandlas är redan klart.

TT: Vad skulle behandlas?

– Det behöver jag inte säga nu, men jag kan bekräfta att mötet är inställt.

Enligt Dagens Nyheter, som hänvisar till en intervju med Allén i TV4:s "Malou efter tio", beror det inställda mötet på att ett av syftena redan uppnåtts – att Anders Olsson skulle få möjlighet till ett sammanträde med kungen.

I kväll delas ett av Svenska Akademiens största priser, Nordiska priset, ut. Med anledning av det har Sara Danius inte velat uttala sig om turbulensen.

– Det blir inget uttalande från Sara Danius i dag. Det är för att hålla prisceremonin i kväll så fri som det går, så att det ska bli en festlig kväll för pristagaren, säger Margaretha Söderling, assistent till den ständiga sekreteraren, till TT.