Det är fyra läkare på Sunderby sjukhus och Kalix sjukhus som står bakom anmälan till socialstyrelsen. Enligt läkarna har hälsoföretaget vid minst tre tillfällen brutit mot bestämmelser i ?Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område?. Det handlar om att de behandlat barn under åtta år.<br>&nbsp;? Lagbrottet har skett genom att personal vid anläggningen har diagnostiserat allergiska sjukdomar och rekommenderat speciell kost utan vetenskaplig förankring.<br>De råd som personalen gav gällde tre barn födda 1992.<br>Läkarna talar också om ett annat fall som de anser vara mycket allvarligt.<br>&nbsp;? Personalen försökte bota ett barn med jordnötsallergi genom att rekommendera att barnet skulle äta jordnötter hemma. Det innebar en uppenbar risk för kraftig allergisk reaktion.<br>Efter att ha konstaterat detta avslutar läkarna sin anmälan till socialstyrelsen med följande ord: ?Rekommendationerna stämmer inte överens med vetenskap och beprövad erfarenhet. I något fall har det också framkallat fara för skada eller undernäring.?<br>Bakom anmälan står Per Fahlesson, chef för barn- och ungdomsmedicin på Sunderby sjukhus, Agneta Brännström, allergiansvarig överläkare, Sunderby sjukhus, Mats Bjerner, mediciniskt ledningsansvarig, Kalix sjukhus och Anna Sandin, allergiansvarig överläkare, Kalix sjukhus.<br>