Samhälle Kvinnor får inte samma behandling som män på svenska anstalter. Det menar chefs-JO Elisabeth Rynning, som skriver i en rapport att Kriminalvården måste förändra sin verksamhet för att "kunna erbjuda en likvärdig kriminalvård för kvinnor och män."

Rapporten grundar sig i en inspektion som genomfördes under två dagar i september på fängelset i Ystad, en av landets sex kvinnoanstalter.

Ett av huvudproblemen handlar om att det finns begränsade möjligheter att placera intagna med särskilda behov på avdelningar som är anpassade för det, enligt chefs-JO. Hon skriver vidare att det är bekymmersamt att långtidsdömda ofta placeras med intagna som bara ska stanna några månader.

Kriminalvårdens förklaring till bristande differentiering har tidigare varit platsbristen på svenska fängelser.

"Detta arbete bör prioriteras av myndigheten", skriver chefjustitieombudsmannen i rapporten.