En halv procent innebär att hyreshöjningen ligger under den genomsnittliga höjningen i landet. Enligt Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag höjs hyrorna med i genomsnitt 0,62 procent, baserat på de uppgörelser som var klara den 8 mars.

Jokkmokkshus med 572 lägenheter höjer hyran med 5,10 kronor per kvadratmeter och år. Det innebär en höjning med 0,57 procent. Snitthyran hos Jokkmokkshus ligger på 900,10 kronor kvadratmeter och år. Hyran för en lägenhet på 75 kvadratmeter blir 5 625 kronor, en höjning med 31,90 kronor.

Lindbäcks bygg i Piteå, fastighetsägarna i Piteå och Fastighets AB Rawi i Piteå höjer hyran med 0,55 procent.

Pitebo med nära 4 000 lägenheter höjer hyran med 3,65 kronor per kvadratmeter och år, vilket motsvarar en höjning med 0,40 procent. Snitthyran från den 1 februari blir 916,47 kronor per kvadratmeter och år. Det innebär att hyran för en lägenhet på 75 kvadratmeter blir 5 728 kronor.

Även Piteå kommun höjer hyran med 0,40 procent och med en snitthyra på 856 kronor per kvadratmeter och år kommer lägenheten på 75 kvadratmeter att kosta 5 350 kronor i månaden.

Bodenbo som har drygt 2 000 lägenheter höjer hyran med 4,32 kronor per kvadratmeter och år. Det motsvarar en höjning med 0,5 procent. Snitthyran hos Bodenbo ligger efter höjningen på 868,78 kronor kvadratmeter. Hyran för typlägenheten på 75 kvadratmeter blir 5 430 kronor.

Bäckman fastigheter, Wiksténs fastigheter och Lundström fastigheter i Boden höjer hyran med 0,50 procent, medan Ruthström höjer med 0,48 procent och Fastighetsägarna i Boden höjer med 0,36 procent.

Matarengihem i Övertorneå får en snitthyra på 828 kronor per kvadratmeter och år, vilket innebär att lägenheten på 75 kvadratmeter kostar 5 175 kronor i månaden. Överkalixbostäder i grannkommunen har en snitthyra på 823 kronor per kvadratmeter och år, vilket ger en månadshyra på 5 144 kronor för typlägenheten på 75 kvadratmeter.

Lulebo i Luleå har en flerårig överenskommelse med Hyresgästföreningen som innebar att hyrorna höjdes den 1 januari i år med i genomsnitt 1,2 procent för lägenheter och med 1,5 procent för studentbostäder (med tio månaders hyra).

Fotnot: uppgifter har hämtats från hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra, SABO och Lulebo.