Norrbottens Media har tidigare skrivit om bristen på distriktsläkare i Haparanda som gör att man tvingas prioritera bort patienter som står på väntelistan. Kroniskt sjuka riskerar att bli sjukare än nödvändigt när de inte kallas till återbesök till hälsocentralen.

Peter Bergman är chef för Kalix närsjukvårdsområde.

– Det är jätteallvarligt och det är därför vi försöker hitta arbetssätt för att till exempel kunna kalla en del patienter direkt till diabetessköterskor istället för läkare. Vi vet att det är slitsamt för allmänläkarna och det påverkar hela hälsocentralen. Vi försöker hitta alternativa och nya arbetssätt för att det ska bli bra för patienterna och så att vi inte tappar bort dem, säger Bergman.

Robert Svartholm är huvudskyddsombud och regionalt huvudskyddsombud vid Norrbottens läkarförening. Han menar att det är positivt att verksamhetschefen i Haparanda pratar om en bemanningskris och att närsjukvårdsområdeschefen gör detsamma. Han har varit involverad i personalärenden på alla hälsocentraler i östra Norrbotten och han menar att ledningen inte alltid har velat se problemen. Arbetsmiljön har tärt på läkare och i slutändan har patientsäkerheten försämrats.

– Allt har handlat om uteblivna prioriteringar, dålig arbetsmiljö och dålig vårdkvalitet som folk har protesterat mot. Vi har försökt hjälpa till och komma tillrätta med det, men eftersom man på ledningsnivå inte har vidgått problemet har det varit svårt att göra något åt det. Men nu verkar det som att de ser problemen och då finns det ju möjlighet att gå vidare och det är man ju tacksam för.

Peter Bergman menar att man hela tiden försöker rekrytera fler distriktsläkare till östra Norrbotten.

– Det är inte det att vi inte vill anställa, utan att det inte finns läkare just nu och det är brist över hela landet. Vi använder oss av stafettläkare i viss utsträckning också. Men nu är det inte så lätt att få tag på stafettläkare heller – och det är bättre med fast anställda för kontinuitetens skull för våra mest sjuka patienter.

Hur ska ni få fler?

– Det handlar om att ha god utbildningsmiljö för våra utbildningsläkare och att all personal får vara med och jobba med förändringsarbetet – vi måste ta tillvara på all personals kompetens. Sen handlar det mycket om att vi måste ha en god arbetsmiljö.