Norrbottens Media har tidigare rapporterat om bemanningskrisen på Haparanda hälsocentral. Bristen på distriktsläkare har under tio års tid inte bara påverkat personalens arbetsmiljö, utan det drabbar även patienterna. Hälsocentralen hinner inte kalla de kroniskt sjuka patienterna till återbesök och väntelistan blir bara längre och längre.

Men det är inte bara i Haparanda bristen på läkare får konsekvenser. Under våren 2019 lämnade Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) kritik mot hela Region Norrbottens patientsäkerhetsarbete för primärvården.

Ivo pekade ut tio brister. Bland annat anser Ivo att regionen inte klarar av återbesök för planerad vård och man påtalar flera brister inom läkemedelsförskrivningar som inte anses uppfylla lagkraven.

Mycket går att härleda till bristen på läkare. Det menar läkargruppen från Kalix Hälsocentral som har skrivit ett brev till ledningen som en direkt kommentar till Ivos kritik.

I uppropet som läkarna i hela östra Norrbotten har ställt sig bakom, tillsammans med en del läkare från andra delar av länet, skriver man att Ivos kritik är sann.

"Detta är både ett patientsäkerhetsproblem och ett arbetsmiljöproblem som sannolikt bidrar till rådande bemanningssituation."

Läkarna ber därför ledningen om hjälp med att lösa bemanningssituationen och de vill även få stöttning till att prioritera arbetsuppgifterna.

"I nuläget har vi endast möjlighet att kalla en liten andel patienter på väntelistorna. Här behöver vi hjälp från högsta ledning med prioritering."

Det här brevet skrev man redan i maj månad. Men läkarna som står bakom uppropet har ännu inte fått gehör från någon i ledningen.

Norrbottens Media har sökt Anna Alm Andersson, chef över närsjukvårdsdivisionen, som har tagit del av läkarnas vädjan efter hjälp. Alm Andersson hänvisade i stället till HR-avdelningen som via mejl har svarat med urklipp från Region Norrbottens hemsida hur man försöker rekrytera fler läkare, bland annat genom att säkerställa att arbetsmiljön ska vara god på varje enhet.

Så länge man inte lyckas rekrytera fler läkare kommer människor fortsätta att drabbas, menar läkargruppen bakom uppropet.

"Bristerna i patientsäkerhetsarbete drabbar i första hand våra patienter. Ansvaret för nämnda patientsäkerhetsbrister hamnar dock till slut på enskilda legitimerade medarbetare, vilket gör att vi i verksamheten blir personligt ansvariga för bristerna i organisationen."