Jan Erik Länta säger att samebyn försökt visa hur de använder markerna och påtalat hur viktig frågan är för alla samebyar i Jokkmokks kommun.

– Vi är väldigt glada över att vi fått förståelse för det här. Att öppna en gruva på de känsliga året-runt markerna fungerar inte för renskötseln om vi ska kunna fortsätta som vi gör i dag, säger han.

Länsstyrelsen anser att rennäringen skulle drabbas och slår fast att renskötseln bör ha förtur framför en gruvverksamhet, oavsett om gruvverksamheten direkt eller indirekt påverkar världsarvet Laponias värden. Nu är det regeringen som tar beslut i frågan.

– Jag tror att nånstans att de går på samma linje som länsstyrelsen. Om det ska finnas en rennäring i Sverige måste vi ha markerna där vi kan bedriva den, säger Jan Erik Länta.

Konsekvenserna skulle bli ödesdigra om en gruva skulle öppnas inom samebyarnas områden:

– Flera av oss hade inte kunnat fortsätta med renskötseln som vi gör i dag, många kanske hade fått sluta. I värsta fall hade hela samebyn fått förändras och det hade även påverkat andra samebyar eftersom våra renar då hade kommit in på deras marker. Flera renskötselföretag hade försvunnit från fjällsamebyarna i Jokkmokk, säger han.

Han säger att en gruvverksamhet hade blivit "en katastrof".

– Det här yttrandet från länsstyrelsen ger hopp inför framtiden, inte bara för oss som håller på nu, utan också för våra barn och kommande generationer, säger Jan Erik Länta.