Läs mer: Olyckor på kort tid.

Under några få dagar i början av december rapporterade polisen om 130 viltolyckor på 96 timmar. Och på det sättet har det fortsatt. Nu visar statistik från polisen på en dramatisk ökning av viltolyckor under 2017.

Jämfört med året innan har olyckor med renar efter vägarna ökat med 31 procent, eller från 1089 stycken till 1424. För älg och rådjur är ökningen 28 procent.

Lars Lundman, ansvarig vid polisen i Norrbotten, uppger att han inte har varit med om något liknande sedan han började arbeta med viltfrågor 1993.

– På en kort period har det kommit väldigt mycket snö. I samband med att snödjupet har byggts upp i hela länet, oavsett om det är fjällen eller kusten, så har det bildats skare mellan de här snöfallen. Det har ju regnat, säger Lars Lundman.

Älgar, renar och rådjur lider just nu, menar han.

– Det är desperation bland djuren. De har svårt att röra på sig när de letar föda.

Det faktiska förutsättningarna är anledning till ökningen av viltolyckor där ren och älg är inblandade, menar Lundman. Men när det gäller rådjuren finns det även en annan sanning.

De milda vintrarna under de senaste åren har gett fina förutsättningar för en ökning av stammen.

– Det är enormt mycket rådjur.

Sett över de fem senaste åren har antalet viltolyckorna med ren och rådjur i princip dubblerats.

– Jag lider fruktansvärt mycket med renägarna. Jag tycker det är jättesynd om dem. Renarna kommer inte ner till lavatäcket under snön. När de kommer ner, då är det is. Det är faktiskt riktigt sorgligt, säger Lars Lundman som vill framföra en varning till biltrafikanterna.

Djuren samlas just nu i anslutning till vägarna.

– Kommer det en, så kommer det garanterat fler. Både renar, älgar och rådjur. De går efter varandra. Ibland är det 10-15 älgar som kommer efter varann, så det är viktigt att bilisterna tänker på det.

Markus Eriksson, även han ansvarig för viltfrågor för polisen, berättar att både älg och ren rör sig ovanligt mycket denna vinter. Det ger i förlängningen ett helt annat problem.

– Vi har fått mycket älg inne i samhällena. De har det tufft och går in och letar mat. Och då blir de påkörda. På samma sätt är det för renarna, säger Markus Eriksson och fortsätter:

– Renarna kan också många gånger ha det svårt att ta sig från vägarna på grund av de höga plogvallarna, så bilisterna bör hålla ner hastigheten.

Här skedde olyckorna