Branden kunde släckas på platsen av de som äger husvagnen.