Leijonborg kommer med en del nyheter. En är att han kunde tänka sig bli finansminister i regeringsbildningen 2006. En annan är att han lastar centerpartiet, för att ha omintetgjort en regeringsbildning 2002, som kunde gjort honom till statsminister. Och för att ha lierat sig med Fredrik Reinfeldt vid regeringsbildningen 2006, till nackdel för liberalerna och kristdemokraterna.

Reinfeldt, och finansminister Anders Borg, båda moderater härskade genom att söndra (de andra tre partierna från varandra), enligt Leijonborg.

Efter valet 2002 var det på gång att folkpartiet (nu liberalerna) och centerpartiet skulle närma sig varandra, kanske i ny partibildning, men det blev inte av. Kanske hade ett sådant parti stått starkare mot moderaterna i alliansregeringen.

Dataintrångskrisen i valrörelsen 2006 var ett hårt slag för Leijonborg och hans parti.

Till historiken: Med knapp marginal blev Lars Leijonborg ordförande i folkpartiets ungdomsförbund, vilket runt 1970 inledde hans politiska bana.

27 år gammal var Leijonborg med vid den borgerliga valsegern 1976, som medarbetare till partiledaren Per Ahlmark. Han blev pressekreterare till en av ministrarna och fick samma jobb hos partiledaren, innan denne avgick 1978.

Leijonborg hamnade allt mer i politikens centrum, med folkpartiregeringens bildande hösten nämnda år, och den andra trepartiregeringens bildande året därpå.

Hans parti hade en maktposition även under Thorbjörn Fälldins tredje regering, under drygt ett år innan valet 1982. Leijonborg var då partisekreterare.

Efter valförlusten 1982 ägnade sig Leijonborg bland annat åt ett tidningsprojekt.

Efter folkpartiets framgång i valet 1985, Bengt Westerbergs första som partiledare, blev Lars Leijonborg riksdagsman.

Ett formativt ögonblick som det inte blev något av var den misslyckade regeringsbildningen 2002. I det valet hade liberalerna en stor framgång.

Profilfrågan var språktest för invandrare, vilket signalerade hårdhet i migrationspolitiken.

Leijonborg har haft tur i flera formativa ögonblick. Men han har också varit inriktad på att göra karriär.

Trots ordet kris i titeln tas inte så mycket om demokratins kris nu upp, i nya internetdominerade medielandskapet med partier med få medlemmar.

Några rader om det hemska med att bli utsatt för mediedrev och kritik mot medier har Leijonborg med.

Men det hade kunnat utvecklas med en bättre analys av mediernas, politikernas och demokratins situation nu.