I Gällivare och Jokkmokk tar det i normalfallet en vecka att handlägga en bygglovsansökan för en tillbyggnad av en industrifastighet nära ett bostadsområde. Medan det tar hela tio veckor i Arjeplog.

I Jokkmokk hamnar avgiften för bygglovsärendet i det aktuella exemplet på 19 000 kronor. I Boden ligger motsvarande avgift på 32 000 kronor.

I Kiruna tar kommunen utöver avgiften för bygglovsärendet på 22 823 kronor dessutom ut en särskild planavgift på 24 808 kronor – en avgift som Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk, Kalix, Piteå och Övertorneå slopat.

Näringslivets regelnämnd (NNR) har i en ny rapport jämfört handläggningstider, servicegarantier och avgifter för bygglov i Sveriges kommuner. Det råder anmärkningsvärt stora skillnader i förutsättningar beroende på vilken kommun som handlägger ärendet.

De flesta kommunalpolitiker vill alldeles säkert att det byggs mer, men tillämpningen av regelverken sätter upp hinder. Om företagare hellre expanderar någon annanstans då gagnas inte arbetsmarknaden och skatteintäkterna av deras beslut.

”Kommunerna bör underlätta för byggföretag som söker bygglov. Det är betydelsefullt för både investeringar och jobben. En kommun kan göra mycket på egen hand för att förbättra företagsklimatet. Bra service är självklart, men en snabb och effektiv handläggning är ännu viktigare. Det är bra att många kortat sina handläggningstider men däremot är hanteringen av servicegarantierna mycket styvmoderlig”, säger Andrea Femrell, vd för NNR.

NNR ger fem rekommendationer:

Alla kommuner ska ha en servicegaranti för bygglov, med en maxgräns om hur lång handläggningstiden får vara.

Kommunerna bör ta maximalt tre veckor på sig att fatta beslut om ett bygglov som följer detaljplan.

Kommunernas avgifter bör ha en tydligare koppling till kommunens motprestation gentemot det enskilda företaget.

Kommunerna bör löpande utvärdera vilka effekter deras tillämpning av regelverken får för företagen.

Kommunerna behöver ha strukturer för att främja ett utbyte av erfarenheter, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå.

Politikerna gör klokt i att lyssna på råden. När företagare överväger sina satsningar, exempelvis i vilken kommun man ska investera och expandera, så görs givetvis noggranna kalkyler. Handläggningstider och avgifter för bygglov är inte oväsentliga i sammanhanget.