Fram till årsskiftet 2011-2012 bekostade Luftfartsverket och Swedavia jouröppet på Kiruna flygplats. Men då löpte avtalet ut och flygplatsen höll stängt nattetid. I slutet av januari samma år gick dåvarande Landstinget in med pengar för att återinföra beredskap nattetid vid flygplatsen.

Innan dess hann Per Eriksson drabbas av en permanent hjärtskada på grund av att transporten till Sunderbyn blev fördröjd. Men Lex Maria anmälan lades ned.

"En fördröjd transport på grund av stängd flygplats är inte orsakad av hälso- och sjukvården och således inte en vårdskada enligt Socialstyrelsens definition av begreppet", står det i beslutet.

– Det är helt bedrövligt. På grund av att de inte tar ansvar för när man kommer utanför dörren på sjukhuset, säger Per Eriksson själv om beslutet.

– På något vis så är det samhällets ansvar, säger Bengt Jakobsson, överläkare och ansvarig för flygambulans och ambulanshelikopter vid Region Norrbotten.

Han är inte insatt i hur turerna var kring avtalet för att hålla flygplatsen nattöppen, men menar att det fanns en ambition hos Region Norrbotten att kunna öppna flygplatsen nattetid.

– Var ligger ansvaret? Var ligger ansvaret vid en trafikolycka? Är det Trafikverkets eller hos den som satt i bilen eller var det för att korsningen är dålig? Det går inte att föra det så långt, säger Bengt Jakobsson.

– Det är väl i så fall ett slags delat ansvar att man inte tidigare hade kommit på hur man skulle få systemet att fungera mellan Kiruna flygplats, Swedavia och landstinget på den tiden.