När "Folkets röst" annonserade att Sunderbyn skulle bli en av fler besöksplatser hörde många boende av sig med synpunkter. Flera känner att de blivit "lurade" att flytta till ett område med små skolor och närkänsla. Nu slås barngrupper ihop och bussförbindelserna kritiseras.

Här är några av de frågor Sunderbyborna valde att lyfta fram:

Grundet. Avsaknaden av lämplig rustning av samlingsplatsen för barnfamiljer. Här finns en badstrand och området har brukats av scouterna. Sedan kommunen övertog platsen har inget hänt och nu efterlyser Sunderbyborna att platsen får nytt liv.

Mobiltäckningen. I vissa delar av Sunderbyn är det stora problem med mobiltelefonitäckningen. Trots tre befintliga master är mottagningen usel på sina håll och det går varken att ringa till eller från dessa platser.

Fult. Många upplever Gammelstad som ett fult område. Här önskas en uppfräschning av hyreshusen och trevligare områden kring bostäderna.

Samråd. En önskan är att träffa politikerna på plats ute i Sunderbyn oftare. Politikerna ska komma ut till området för att ta del av synpunkter och förslag på förbättring och förändring av bygden. Inte bara när det kommer till valår.

Bergtäkt. Farhågorna finns för ett uppförande av en ny Bergtäkt i Norra Sunderbyn. Dels oroas hästägare över den tunga trafiken som kommer med en bergtäkt.

Skolan. Många småbarnsfamiljer valde att flytta till Sunderbyn på grund av små barngrupper och mindre skolor. Nu har verkligheten blivit en annan med stordagis och utbyggnationer. Barnfamiljerna känner sig lurade då politikerna anses ha mörkat deras syfte med skolorna i Sunderbyn.

Trottoarer. Speciellt äldre personer upplever att det är svårt att ta sig fram på Stadsötorget. En gammal parkering med sluttande trottoarer som gör att det speciellt vintertid upplevs som svårframkomligt oh halkigt att ta sig in till butikerna i Gammelstad.

Vägen. Hårt trafikerade vägar, saknaden av cykelbanor till exempel till Sunderby sjukhus. Dåliga vägar för att det är bristfälligt underhåll. Höst och vår går vissa av vägarna i Sunderbyn inte att ta sig fram på.

NÄSTA OMRÅDE: Örnäset. Vi besöker fritidsgården på Örnäset och bjuder in till samtal med ungdomarna. Se det på torsdag.