Detaljplanerna för Gruvstadsparks 2, etapp 2 och 3 innehåller stora delar av centrum och området nordväst om Kiruna mot järnvägsstationen och runt nuvarande polisstationen. Det som idag är bostäder, handel och kontor kommer inom 4-6 år att omvandlas till ett parkområde – en buffertzon mellan LKAB:s industristängsel och staden Kiruna. Inom området finns ett flertal kulturellt värdefulla byggnader, så som kvarteret Ortdrivaren med Snusdosan och Spottkoppen, Landströms, Cafe Safari och gamla sjukstugan. En del av dessa byggnader kommer att flyttas och förslaget från arbetsgruppen där kommunen, länsstyrelsen och LKAB ingår är snart färdiga med sitt förslag, säger Maria Persson.

– Alla byggnader kommer inte att flyttas, men utöver att man flyttar ett helt hus har man möjlighet att ta vara på viktiga byggnadsdelar som kan användas i nya byggnader. Till exempel balkongerna på Ortdrivaren, eller som planen är att använda handtagen i entrén på stadshuset i nya stadshuset, säger Maria Persson, biträdande planchef på Kiruna kommun.

Hon berättar att man i arbetsgruppen sett över en större bredd av byggnader än de första 22 som avtalats om. Planchefen Kristoffer Johansson säger att det varit en utmaning att ta fram detaljplanerna.

– Framförallt handlar det om att man inte gjort det här tidigare, omvandlat ett befintligt centrum till gruvindustri som dessutom inte ska göras till industri utan bli en gruvstadspark.