Sedan tidigare har LKAB ett antal olika undersökningstillstånd runt gruvan i Kiruna, men nu vill företaget utöka med ett område väster om Luossavaara. Det nu ansökta undersökningstillståndet rör sig om cirka 50 hektar mark från Luossajärvi ner mot Nuktusjärvi, skriver LKAB på sin hemsida. Via tillståndet hoppas LKAB få en bättre bild av de mineraliseringar som finns norr om den befintliga malmkroppen.

– Ansökan lämnades in till Bergstaten igår (onsdag), säger Tina Benson på LKAB:s informationsavdelning.

Enligt henne är det inte helt klart hur lång tid det tar att få undersökningstillståndet beviljat, men det rör sig om 3-6 månader.

– Sen är tillståndet bara något som ger oss ensamrätten att undersöka marken. Sedan måste vi lämna in en arbetsplan där vi beskriver hur vi ska göra, om vi tänkt provborra från ytan eller om vi tänkt gå via vår undersökningsort, säger Benson.

Därmed är det alltså en lång process att klarlägga exakt hur mineraliseringarna ser ut.

Men ni har alltså en viss bild redan nu?

– De mesta mineraliseringarna hänger ju ihop, och jag är övertygad om att våra geologer har en viss bild av hur det skulle kunna se ut. Men genom att göra de här undersökningarna har vi en möjlighet att få en ännu tydligare bild.

I området som LKAB sökt undersökningstillstånd ingår bland annat det nya Bolagsområdet vid foten av Luossavaara dit flera kulturbyggnader flyttats och ett nytt bostadsområde tar form.

Kan ni behöva tänka om kring det området?

– Det är alldeles för tidigt att säga något om detta nu, säger Tina Benson.

– Att vi nu undersöker marken i flera steg är inte alls samma sak som att det kommer att finnas brytvärd malm under hela området.

Den 29 oktober i år gick LKAB ut med beskedet om att de såg ett slut på malmen under Kiirunavaara och vd Jan Moström sa att bolaget nu var ett gruvbolag som alla andra.

– Den här typen av undersökningar är något som alla gruvbolag måste ägna sig åt, i takt med att vi bryter ut måste vi också se till att vi bygger ut vår mineralreserv, säger Tina Benson.

Det innebär att LKAB nu ägnar väsentliga resurser åt prospektering och en undersökningsort, som befinner sig någonstans under Norrmalmskolan, drivs nu mot Luossavaara. Där har provborrningar gett utslag som ger förhoppning om en enorm mineralreserv.