Förslaget presenterades av statsminister Stefan Löfven (S) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vid en pressträff i Ödeshög på torsdagen. De mindre landsbygdskommunerna ska få dela på två miljarder kronor årligen, utöver tidigare beslutade anslag och utöver det kommunala utjämningssystemet.

– Det är viktigt att vi jobbar bort klyftan mellan stad och land. Vi kan inte hålla på och slita isär landet. Vi har redan satt in massor av åtgärder för att förbättra situationen på svensk landsbygd. Nu går vi vidare med det arbetet, säger Sven-Erik Bucht (S).

En av miljarderna ska fördelas jämnt oavsett invånartal, resterande fördelas per invånare. Det innebär 6,6 miljoner kronor för den minsta av de 179 kommunerna, Bjursholm. Den största, Ystad, skulle få 18,5 miljoner årligen.

Tolv av Norrbottens 14 kommuner skulle få del av pengarna.

– Pengarna är inte öronmärkta. Vi vill inte styra det här från Stockholm. Det är kommunerna som själva bestämmer hur de ska användas. Alla kommuner har väldigt olika problematik, säger Sven-Erik Bucht.

Överkalix kommun skulle få sju miljoner kronor av landsbygdsmiljarderna, om löftet infrias.

– Pengar i offentliga verksamheter kan vi alltid göra av med och det är ingen hemlighet att SKL prognosticerar tuffa tider kommande år, säger Sarah Karlsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande i Överkalix.

– Men det jag saknar, det är en lite för enkel lösning. Vi kan inte ta sju miljoner kronor och shoppa nya invånare, det är där vi har vår utmaning, fortsätter hon.

Sarah Karlsson berättar att hon håller på med en byaturné och frågorna hon möter handlar om avsaknad av telefoni, bristande underhåll av vägar och frånvaron av poliser.

– Staten har backat från sitt ansvar, lägg krutet där på riktiga reformer, istället för en påse pengar, säger Sarah Karlsson.

– Det är ju ett tufft läge för många av våra norrbottenskommuner, utifrån ett kommunalt perspektiv är varje krona välkommen. Under den gångna mandatperioden har politiken inriktats på att försvåra för människor att bo i mindre kommuner i Norrbotten, jag tänker på alla höjningar av skatter på avstånd; dieselskatten och flygskatten som nästan gör det omöjligt för människor att bo kvar i mindre kommuner, säger Mattias Karlsson (M) oppositionsråd och riksdagskandidat.

– Att då kasta ut lite köttben till kommunerna tio dagar före valet blir ganska tramsigt, det är inte seriöst, säger Mattias Karlsson.