Sverige Det statliga stödet för journalistik i underbevakade områden ska höjas, enligt en överenskommelse mellan sju riksdagspartier. Sverigedemokraterna står utanför.

”Vårt syfte är att bidra till förutsebarhet samt goda och långsiktiga förutsättningar för granskande journalistik i ett föränderligt medielandskap”, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och partiföreträdare på Dagens Nyheters debattsida.

Det totala presstödet blir 20 procent högre från den 1 januari 2019 jämfört med dagens nivå. I förslaget ingår ett nytt stöd för journalistik i så kallade vita fläckar, med maximalt en miljon kronor per område (normalt en kommun). Dessutom höjs bland annat distributions- och driftstöden.

Enligt medieutredningen upplever 43 procent av medborgarna att de ibland eller ofta inte informeras tillräckligt före beslut om förändringar i närmiljön.

Det nya presstödet kräver ett godkännande i enlighet med EU:s regler om statsstöd.