USA Den 3,2 ton tunga och sex meter långa späckhuggaren Lolita ska vara kvar i fångenskap i Miami Seaquarium i Florida, USA. Det beslutade en federal domstol i Miami på fredagen.

Bland andra djurrättsorganisationen Peta har sedan 2015 kämpat för att Lolita ska släppas fri från den fångenskap som hon hållits i snart 50 år.

Enligt domstolen utgör de förhållanden som Lolita lever under inte ett hot eller allvarlig fara för hennes hälsa.

Peta är av en annan åsikt, och överväger att överklaga domstolens beslut.

Den här domen dömer denna mycket intelligenta, ensamma och stressade späckhuggare till ett livslångt fysiskt och psykiskt lidande, inspärrad i en liten betongcell utan familj, vänner eller frihet, säger Jared Goodman, djurrättsansvarig hos Peta.

Lolita fångades in utanför nordvästra USA 1970 tillsammans med sex andra späckhuggarkalvar. Hon är den enda i gruppen som fortfarande är vid liv. Späckhuggare tros kunna bli upp till 100 år gamla.