Olyckor En luftballong med 14 personer ombord har kraschlandat i en skola i Helenelund norr om Stockholm. Räddningstjänsten fick larmet strax efter klockan 20 på lördagskvällen.

Varför den gick ned det vet jag inte. Två personer fick lindrigare skador, säger Jarmo Carlsten, ledningsoperatör vid Storstockholms räddningscentral.

Ingen av personerna behövde föras till sjukhus utan kontrollerades av ambulanspersonal på plats, enligt räddningstjänsten.

De bara störtade rakt in i skolan, drog med sig träd och stolpar. Folk var jätteskärrade, säger ett vittne till Expressen.

Vissa skador uppstod även på skolan.