På onsdagen besökte hon och andra medlemmar av delegationen Luleå där hon mottogs av bland andra Socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson och av Annika Klefsjö som är verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen i kommunen.

En synonym till "tillit" är "förtroende" och Tillitsdelegationen har fått upp ögonen för Luleå och kommunens sätt att bedriva tillitsstyrning. Exempelvis har tjänstemännen på socialförvaltningen fått nämndens förtroende att fatta beslut enligt på förhand uppgjorda planer. Det handlar om exempelvis beslut som i andra kommuner tas av politikerna.

Tillitsdelegationen och Laura Hartman ska undersöka om inte kompetensen hos de anställda i stat, landsting och kommuner kan tas bättre tillvara. Alltför mycket arbetsuppgifter tar tid från kärnuppdraget; läkare skriver journaler, socialsekreterare redovisar till politiska nämnder istället för hjälper människor som behöver hjälp och så vidare.

Luleå och socialförvaltningen är ett av exemplen på hur det skulle kunna vara och därför fanns tillitsdelegationen på studiebesök i Luleå på onsdagen.