– Det känns otroligt bra. Det är ett viktigt arrangemang. Förra årets biennal hade väldigt mycket besökare och blev uppmärksammad på ett nationellt plan, säger Emmeli Nybom (S), ordförande i nämnden.

Konstbiennalen i Luleå är Skandinaviens äldsta. Den återuppstod 2018 i Konstfrämjandets regi. Huvudsätet är i Luleå, men förra årets biennal genomfördes även i Boden, Jokkmokk, Kiruna och Korpilombolo.

Planen är att biennalen ska genomföras vartannat år. Bidraget ska användas till förberedelsearbete, exempelvis planering av utställningsverksamhet och etablering av samarbeten.

– Det vi sett är att den lockar många människor som i vanliga fall inte besöker utställningar. Det är en inkörsport till konstlivet i Luleå, säger Emmeli Nybom.

Nämndens arbetsutskott yttrade sig även positivt om en renovering av kvarnen på Junkön. Junköns samfällighetsförening har ansökt om bygdemedel hos länsstyrelsen på 283 000 kronor för att rusta kvarnen med bland annat ny axel och nya vingar. Vägen till kvarnen ska förbättras och en inhägnad ska skapas för att öka besökarnas säkerhet.

– Kvarnen är ett uppskattat utflyktsmål och tillför ett värde för besökare. Vi anser att det finns ett allmänt intresse att den rustas, säger Nybom.

Arbetsutskottet sade vidare ja till att avgifter och taxor, exempelvis hallhyror, till kultur- och fritidsanläggningar från och med 2020 blir indexreglerade. Tidigare har revidering skett med olika tidsintervall.