Läs mer: De åtalas för rånet.

Under rättegången medgav den 29-årige mannen att han tagit emot och förvarat smycken i ett förråd. Smycken som två män lämnat över till honom för en äkthetskontroll. Men han förnekade helt inblandning i rånet.

Det här var uppgifter som Luleå tingsrätt inte köpte. I domen konstaterade domstolen att det kunde hållas för visst att 29-åringen var medveten om att smyckena härrörde sig från rånet mot Guldfynd den 12 maj förra året. Tingsrättens pekade på en handfull omständigheter som visade att den 29-årige mannen, som dömdes till två års fängelse för medhjälp till rån, var delaktig i rånet.

Artikelbild

| Hotfullt. Rånet mot Guldfynd den 12 maj var oerhört dramatiskt och fasansfullt för butiksbiträdet.

I domen slog tingsätten också fast att överlämnandet skett i direkt anslutning till rånet, efter att gärningsmännen anlänt med flyktbilen till den aktuella adressen i centrala Luleå.

Men också att det var genom 29-åringens försorg som gärningsmännen fick tillgång till garaget, där de sedan kunde göra sig av med en jacka som användes vid rånet.

Nu åberopar 29-åringen ett nytt förhör med ett vittne som är ansvarig för den aktuella fastigheten. Med förhöret vill advokat Rune Bäcklund, som företräder 29-åringen, visa att det finns tvivel om hans klients delaktighet.

– Han är ansvarig för fastigheten och han har fått klagomål på att obehöriga har varit i allmänna utrymmen. Jag vill visa att det har varit möjligt att ta sig in där, att det inte behöver vara min klient som ha släppt in rånarna, säger Rune Bäcklund, advokat som företräder 29-åringen.

Det finns inte heller något som tyder på att hans klient skulle haft tillgång till koden till garaget, menar Bäcklund.

En telefon som kopplas till 29-åringen anför Bäcklund också i målet inför hovrättsförhandlingen nästa vecka i Umeå. Han pekar på det faktum att det har förekommit narkotika i lägenheten och att den kvinnliga innehavaren under rättegången uppgett att hon sålt droger. Det är troligt att telefonen brukats i detta syfte, hävdar advokaten.

– Det är ju till det här som telefonen, som har funnits i lägenheten, har använts till.

Det här är omständigheter som sammantaget medför att det finns rimliga tvivel om 29-åringens skuld, hävdar Rune Bäcklund.

De två ynglingar, 17 och 18 år gamla, som dömdes till sluten ungdomsvård i åtta månader för rånet har också överklagat tingsrättens dom.

Kammaråklagare Anna Bergström yrkar på att domarna från Luleå tingsrätt fastställs.

När det gäller det nya förhöret, säger hon:

– Jag har svårt att se vad det skulle ha för betydelse i det här målet.